SCMS Ceusters

Nieuws

Nieuws

Opening As Adventure in de Zonnestraat te Gent.

Van basiskamp naar toplocatie! 

Vanaf vrijdag 21 oktober kan men terecht in de nieuwe winkel van As Adventure aan de Zonnestraat te Gent. 

De transactie kwam tot stand na een uitdagende optimalisatieanalyse die het team van Hugo Ceusters in opdracht van Vastned Retail Belgium uitvoerde.

‘De uitdaging bestond er in om de uitstraling van het monumentale gebouw meer tot zijn recht te laten komen zonder dat het rendement onder druk kwam te staan.’ verduidelijkt Louis De Clercq van Hugo Ceusters, die de deal opzette.

‘Sta me toe te zeggen dat de insteek van deze oefening er één is die idealiter meerdere eigenaars zouden moeten durven hanteren. Het bekomen van een interessante huurprijs is uiteraard van belang, maar jammer genoeg gaat dit in vele gevallen ten koste van het pand zelf én in het verlengde daarvan ook van het straat/stadsbeeld. Daarom alvast een gemeende pluim voor eigenaar VastNed, die in deze moeilijke retailtijden, deze oefening durft aan te gaan. Zowel de eigenaar, de nieuwe huurder als de Gentse binnenstad komen hier als winnaar uit de bus, opdracht geslaagd dus!

'De verhuis van AS Adventure naar de Zonnestraat bevestigt eveneens de uitbreiding van het kernwinkelgebied die in de Gentse binnenstad op til staat, ondermeer richting de Kouter', vervolledigt De Clercq.

'Door het project van Matexi en de herontwikkeling van de bank ING aan de Kouter, ontstaat een volwaardig winkelcircuit waarbij de Veldstraat meer en meer verbonden wordt met de trendy winkelkern richting de Vogelmarkt, Koestraat en Kalandeberg en binnenkort ook de Kouterdreef. Gent in volle beweging dus!