SCMS Ceusters

Technisch beheer & facility management

Technisch beheer & facility management

Onder technisch beheer wordt hierbij verstaan het in goede staat (doen) houden van alle bouwkundige, (installatie) technische en infrastructurele onderdelen van het winkelcentrum en het ten behoeve daarvan opstellen en steeds bijhouden van onderhoudsprognoses voor de korte, middellange en lange termijn.

Organisatie

SCMS-Ceusters heeft een controlerende, adviserende en begeleidende rol t.o.v. de plaatselijke building-manager inzake:

  • de organisatie van de operationele diensten
  • de beoordeling van de diverse offertes m.b.t. de nodige externe onderhoudscontracten (liften, HVAC, elektra, brandbeveiliging, schoonmaak, ...)