SCMS Ceusters

Commercieel beheer

Commercieel beheer

Onder commercieel beheer wordt verstaan het geheel van adviezen en maatregelen die gericht zijn op de optimaliseringen van de verhuurbaarheid en de verhuuromstandigheden m.b.t. de handelspanden en de aanhorigheden.

Organisatie

De adviezen en maatregelen omvatten :

  • de redactie van de concept huurovereenkomst / erfpachtovereenkomst + binnenhuisreglement
  • het vaststellen van huurprijzen / concessievergoedingen – gerelateerd aan de markthuren – in geval van (her-)verhuring
  • het opstellen of optimaliseringen van het aandeel “gemeenschappelijke lasten” in relatie tot de beoogde service en gebaseerd op een goede prijs- kwaliteitsverhouding
  • het onderhouden van goede relaties met de opdrachtgever, de huurders / erfpachters, opstalhouders, pers en diverse overheidsinstanties.

Inzake de verdere commercialisering van het commercieel centrum via externe makelaars, kan SCMS-Ceusters desgevallend instaan voor de coördinerende taken, d.w.z.: - project- en huurinformatie

  • advies en commentariëring bij specifieke huurvoorwaarden
  • de redactie van de definitieve huurovereenkomsten / erfpachtovereenkomsten + de verdere afhandeling
  • valuatie en kostenraming in geval van aanpassingswerken in functie van de verhuring / nieuwe erfpacht.