SCMS Ceusters

Winkelcentrum management

Winkelcentrum management

Onder “winkelcentrum management” wordt hierbij verstaan het ontwikkelen en uitvoeren van een commercieel actief en dynamisch management dat is gericht op de optimalisering van de marktpositie van het winkelcentrum.

Organisatie

 1. Voor de specifieke managementfuncties (de uitwerking en opvolging van het algemeen beleid, globaal handelsplan, de marketing, de uitwerking en begeleiding van de gemeenschappelijke animatie- en publiciteitsacties, …) beschikt SCMS-Ceusters over het nodige gekwalificeerde personeel.
 2. Er wordt eventueel voorzien in een plaatselijke building manager (fulltime of parttime) dewelke, voor rekening van de opdrachtgever en / of de huurders doch onder het gezag van de beheerder, van het commercieel centrum en van de eventuele kantoren, instaat voor o.a. de dagelijkse operationele taken, specifieke taken m.b.t. het commercieel centrum + de uitvoering van de goedgekeurde animatieprogramma’s en socio-culturele manifestaties.
 3. SCMS-Ceusters zorgt voor de nodige omkadering en begeleiding van de lokale staff, d.m.v.:
 • haar centrale beheerorganisatie : voor beheersaangelegenheden
 • haar commerciële diensten :
  • voor de nodige introducties en contacten met de handels-exploitanten + herverhuringen
  • haar public-relations : voor de nodige contacten met overheid, beroepsorganisaties en andere belangengroepen
  • haar eigen persdienst : voor gerichte contactnames met de nationale en lokale pers